Translate
Rychlé hledání
Kategorie výrobků

Doprava

Dodavatel zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) obvykle do druhého pracovního dne po dni expedice. Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (spedice, pošta - Obchodní balík) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, faxem, tel.). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží. Při reklamaci služby Obchodní balík lze uplatnit reklamaci do následujícího pracovního dne po převzetí/doručení na dodací poště. Při osobním odběru zboží od zástupců dodavatele ověří kupující úplnost dodávky ihned v místě odběru.

Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací pro osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si dodavatel právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s objednávkou a přepravou.

 

Cena dopravy je stanovena dle aktuálních ceníků České pošty. Pro přepravu nadměrných věcí Vám cenu dopravy zkalkulujeme na základě Vaší konkrétní objednávky.

 

 
 

Expediční místo:

 

ABC ŠROUB, spol. s r.o.
Čebín 429, 664 23 Čebín
Pracovní doba: Po-Pá, 7:00 - 15:00 hod