Translate
Rychlé hledání
Kategorie výrobků

Registrace

Ochrana osobních dat:

Uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na Internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu, a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému.

  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR.
  • Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zcizení. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků.
  • Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se ABC - ŠROUB, spol. s r.o., se sídlem ČEBÍN 429 , 66423 ČEBÍN, IČ 64396186, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, IČO, Jméno / Firma, Příjmení, Telefon, 2 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a doručení objednaného zboží, včetně případné komunikace s námi. Tyto údaje dále předáváme subjektům Daňová kancelář Accero s.r.o., STORMWARE s.r.o., Česká pošta, s. p..

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email nemec@abcsroub.cz nebo na sídlo naší společnosti: ABC - ŠROUB, spol. s r.o., ČEBÍN 429 , 66423 ČEBÍN.

Registrační formulář
Zde prosím uveďte všechny Vaše osobní udaje potřebné pro objednání zboží.
Pole označená * jsou povinná!
* Jméno / Firma:
* Ulice:
* Město:
* PSČ:
* E-mail:
* Telefon:
Firemní údaje
IČO:
DIČ:
Přihlašovací údaje
* Uživatelské jméno:
* Heslo (6-15 znaků):
* Potvrzení hesla: